تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

نفرین به تو که نیستی نفرین به غم که هست
نفرین به این دلی که از رفتنت شکـست
نفرین به خاطراتت که توی ذهـنمه
نفرین به خونه ای که بی تو جهنمه
نفرین به این کاری که با دلم کردی
من دوستت دارم با اینکه نامردی
نفرین به این کاری که با دلم کردی
من دوستت دارم کاشکی که برگردی
خواستی بخوای ببینی  بی تو چی میکشم
رفتی که از همیشه دیوونه تر بشم
من موندم و هوای بارونیه خودم
هر روز دعوتم به مهمونـیه خودم
من موندم و اتاقی که سـرد و ساکـته
من موندم و هوایی که چشم براهته