تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

روی دیوارا مینویسم تک تک خاطراتو
از گذشته با تو        بدیاتو میسوزونم
میکشم خوبیاتو تا بدونی با تو
زندم و زندگی میکنم من
بی قرار تو ام چشم انتظار تو ام
گفتی مال منی من تکیه گاه توام
اما احساس تو به دل عاشقم دل نبست
قلب سنگی تو شیشه عشقمون رو
شـکـــــــــــــــست
هر طرف عکس تو روبروی منه
چشمای آسمون واسه دیدن کمه
از توام بگذرم چی واسم باقی میمونه
لا اقل با کسی بمون که قدرتو بدونه
بی قرار تو ام چشم انتظار تو ام
گفتی مال منی من تکیه گاه توام
اما احساس تو به دل عاشقم دل نبست
قلب سنگی تو شیشه عشقمون رو
شکـــــــــــــــست
روی دیوارا مینویسم تک تک خاطراتو
از گذشته با تو
بدیاتو میسوزونم
میکشم خوبیاتو تا بدونی با تو
زندم و زندگی میکنم مـــــــــن اوووو