تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

اتفاقی بود فکر نمی کردم
که با تو رو به رو شم
یا که انقدر زود به این آسونی
با یه نگاه زیرو رو شم
نمیدونستم کسی می تونه به این راحتی
عاشقم شــــــــه
همه ی دنیاش روزا و شبهاش
ساده بیاد و مال من شه
دو ســــــت دا رم اووو ــــــــ 
دوست دارم اوو
حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباهه
دو ســــــت دا رم
وقتی از دنیا بریدم
دیدم یکی هم شبیه من هست  خسته خسته
خیلی آروم تو دلم گفتم
جفتم اینه و تو شنیدی حرفام و
همین که هستی  واسه من بســـــــــه
خیلی خاص فوق العاده