تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

تو همون حس غریبی کــه همیشــه با منی
تو بــهوونــه ی هر عاشق واســه زنده بودنی
تو امید انتظاری تو دلای ناامید
مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید
چــه غریبونــه گذشتند جمعــه های سوت و کور
هنوزم اما نرسیدی ای تجلی ظــهور
با تو ام با تو کــه گفتی  تکیــه گاه عاشقایی
میدونم یــه دنیا نوری ساده ای  بی انتــهایی
مث لالایی بارون  تو کویر بی صدایی
تو خود عشقی  میدونم  ناجی فاصلــه هایی