تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

برات آواز میخونم مردم میگن دیوونم
مردم که تورو ندیدن آخ که مگه میدونن
هوات مثه بهاره چشات ترانه داره
تا تو به شب نخندی غصه داره ستاره
بارون دونه دونه به من میگن دیوونه
ببار روی دردام کی دردمو میدونه
میخوام دیوونه باشم اصن
  اونکه هیچی ندونه باشم
اما تا دنیا دنیاست باهات اونکه میمونه باشم..
تاب میزنه موهات مثله آب میون رود
عاشـقتم بذار بگن فلانی دیوونه بود..
عاشقی یجور مریضیه بخدا یجور ناپرهیزیه
عاشق دیوونست بیماره عاشق مریض خداست آره
دیوونمو دیوونگیمو دوست داره 
دیوونسو دیوونگیشو دوست دارم
عاقلا با عقل هم حال کنید میخوام دیوونه باشم
میخوام دیوونه باشم اصن
 اونکه هیچی ندونه باشم
اما تا دنیا دنیاست باهات اونکه میمونه باشم..
تاب میزنه موهات مثله آب میون رود
عاشـقتم بذار بگن فلانی دیوونه بود