تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

اسـمه ترانه هام ـــــ هر اسمی که بشه
منظور من تویی منظور خواهشه
اسمت برای من چه خواسـتنی شده
دلم کنار تو شکسـتنی شده
فرشته نبودی ولی واسه من     بهترینی
واسه اخلاقای بد و خاصه من  بهترینی
هنوزم مثه تو تویه زندگـیم پا نذاشته
کسی مثله تو مهرشو تو دلم جا نذاشته
واسه ی من بمون واسه ی من بخون
تو هنوزم برای من مثله گذشتـه ها دیوونگی کن
واسه من فکر تنهایی نباش و
باز کنار من بمون و زندگی کن
زندگی کن   ــــــ