تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

منو دیدی تاز گیا
که پیشونیم خط افتاده ، موهام کم پشت
خسته شدن همه ی دوستام از فحش
شدی یه آدم چرت قفلی که تف به این زندگی
دلم حرفاشو بت که گفت ، تو هم یه چیزی بگووو
بگو نمیتونه هیچی به زوور 
 جدا کنه دیگه تو رو ازم
جون هرکی دوس داری یه چیزی بگوو 
یه چیزی بگو
یه چیزی بگو ، بذا قانع شدم
تا نتونم جلوی رفتنت مانع شم
مگه نمیبینی ، چقد خراب و داغونم
تو این اوضاع منو تنها نذا خواهشاً
بگو چرا داری میری آخه به چه قیمتی
کیه که مثل من رو تو بتونه بشه غیرتی
یا با تو تا بکنه تو هر شرایط بدی
اونوقت توی بی معرفت حتی جوابشو ندی
د یه چیری بگو ، چرا حرف نمیزنی
چرا فاصله میگیری به من دست نمیزنی
چرا همیشه همه جا تو رو باید ببینم
مگه نمیگفتی که دیگه هرز نمیپری
دیگه صدام دل تو رو زده ، بسه رفتنی شو
بیخیال من خل و بد سرد عصبی شو
بدون هر کسی که دور و ور من عوضی شد
کاش این حس بین تو و من یه ذره عوض میشد 2X
نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدم
قیافمو ببین ، چقد شیکسته شدم
چقد سختی کشیدم ، چقد ضربه خوردم
وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده م ردم
چه شبایی ، که تا صبح بیداری کشیدم
ناخونای عصبی که روی دیوار میکشیدم
بازم آرومم نمیکرد ، روم تاثیری نداشت
فک میکردم عزیزتر از خودم کسی نی برات
ببین چیکار کردی با من لامص ب
هر شب کارم شده گریه یا م ستم
تو اوج دوستی ، چطو و ل م کردی
وقتی مشکلی نبود بین ما اصلاً
تو یه دورویی ، یه آدم پست
شدی یه کسی که با همه هست
باشه هرجوری میخوای تا کن
منم این کاراتو یادم پس
تو میدونستی که چیه درد من
تو میدونستی بدبختیمون چیه حرف بزن
بگو چرا با من انقد سردی
بگو لعنتی ، اون کیه بعد من
دیگه صبحا کنار تو ، چشم وا نمیکنم
دیگه اعتمادی ، به این عشقا نمیکنم
کسی هم نمیخوام ، که بهم توجه ای کنه
همه که مثل تو ، منو اشبا نمیکنن
همه که مثل تو ، با من خوب تا نمیکنن
منو از ت ه دل ، از اون بوسا نمیکنن
یا اون روزا که میبرم ، از هر کس و ناکسی
خودشونو توی دلم اینقد زود جا نمیکنن
دیگه شبا ، نمیام پشت خطی
خوشحالم که ، کنار اون خوشبختی
خوشحالم که ، یه حساب سوا روش کردی
و به خاطر اون ، منو فراموش کردی
دیگه صدام دل تو رو زده ، بسه رفتنی شو
بیخیال من خل و بد سرد عصبی شو
بدون هر کسی که دور و ور من عوضی شد
کاش این حس بین تو و من یه ذره عوض میشد 2X
دلم حرفاشو گفت ، تو هم یه چیزی بگووو
بگو نمیتونه هیچی به زوور ، جدا کنه دیگه تو رو ازم
جون هرکی دوس داری یه چیزی بگو