تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

سوژه هات تکراریه ، عالیه ،
خنده م میگیره وقتی دروغ میگی
خوب میدونم پس ذهن تو چیه 
عالیه ، سوژه هات تکراریه
سوژه هات تکراریه خب دیگه چه کاریه حرف نزن
من که میدونم تو زندگیت کیه 
 عالیه ، سوژه هات تکراریه
عالیه بهونه ی باحالیه ، دیدی رفتنت بخاطر منه
برو نذار پیچیده شه قضیه 
عالیه ، بهونه ی باحالیه
حالا که من دارم از فکرت میرم بیرون ،
برو راحت باش توام با اون
فراموشت می کنم آسون
بودن تو ، از اولشم اشتباه بود 
تموم هرچی که بین ما بود
بهت ثابت میشه خیلی زود 
 بهترین بود که باهات بود
سوژه هات تکراریه ، عالیه 
خودت فکر میکنی فرق داری ولی
واسه من تو دقیقا یکی مثل بقیه 
 عالیه ، سوژه هات تکراریه
شاید چند وقتی رو روزای سختی رو بگذرونم
ولی من هنوز جوونم شروع می کنم 
ازنو ، یادم میره رفتی تو
حالا که من دارم از فکرت میرم بیرون ،
برو راحت باش توام با اون
فراموشت می کنم آسون
بودن تو ، از اولشم اشتباه بود ، 
تموم هرچی که بین ما بود
بهت ثابت میشه خیلی زود ، 
بهترین بود که باهات بود