تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

عشق کــه دلیل اشکات
عشق که همیشه همراهته
شاید نمیدونی اما
عشق مرهم تموم درداته
عاشق که بشی
حالت حال دله مجنونه
دست خود آدم نیست
فکرت همه جا اونه
عاشق که بشی مست
بوی نم بارونی
چشماتو که میبندی
تو خاطره هاتونی
هواش میزنه به سرت
ولی دور و ورت
چیزی جز جای خالیش نیست
آدم دلشو که بده مثه دیوونه ها
دیگه هیچ چیزی حالیش نیست
عاشق که بشی
حالت حال دله مجنونه
دست خود آدم نیست
فکرت همه جا اونه
عاشق که بشی مست
بوی نم بارونی
چشماتو که میبندی
تو خاطره هاتونی