تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

یه حرفایی همیشه هست 
که از عمق   نگاه پیداست
از اون حرفای تلخی که  مثل شعر فروغ زیباست
از اون حرفا که یک عمره به گوشما      شده ممنوع
از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو
از اون حرفا که میترسیم از اون حرفا که باید زد
از اون درد دلای خوب  از اون حرفای خیلی بد
نگفتیو نمیگم ها  حقیقت های پنهونی
از اون حرفا که میدونم  از اون حرفا که میدونی
به زیر سقف این خونه  منم مثل تو مهمونم
منم مثل تو میدونم  تو این خونه نمیمونم
یه حرفایی همیشه هست که از درد توی سینست
مثله فریاد نسلی که پر عشقو پر از کینه ست
پر از ناگفته هایی که خیال کردیم یکی دیگه
دلش طاقت نمیاره
همه حرفامونو میگه میگه میگه