تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m


دلم میخواد کنار تو ، توو بارون گم بشم یک بار
دلم میخواد جوون تر شم ، دوباره قبل هر دیدار
دلم میخواد باهات باشم ، مثل یه شعر توو سینت
دلم میخواد دو تا دستام ، 
یه هیزم شن توو شومینه ات
دلم میخواد که یه آهنگ ، تووی گوشی تو باشم
تنت دنیائیه من هم میخوام مارکوپولو باشم
میخوام خوش بختیو عشقو ، ببینم تووی لبخندت
میخوام دائم باهات باشم ، درست مثل گلو بندت
دلم خیلی چیزا میخواد ، چشاتو واسه نقاشی
یه خونه حتی نـقلی که ، تو پشت پنجره اش باشی
دلم خیلی چیزا میخواد ، چشاتو واسه نقاشی
یه خونه حتی نقلی که ، تو پشت پنجره اش باشی
تو چی میخوای از این دنیا؟ 
بگو غول چراغ اینجاست
اگر چه خالی دستاش ، ولی قد تو بی پرواست
همین که کل دنیا رو ، برات زیر و زبـر کرده
همه ی راه ها رو رفته ، که به سمت تو برگرده
بگو تا آرزو هاتو ، برآورده کنم تک تک
برات از دفتر شعرام بسازم صد تا بادبادک
چی میخوای تنها لب تر کن ، که با تو حله هر مشکل
کنار تو شناسنامه ام ، نمیشه تا ابد باطل
دلم خیلی چیزا میخواد ، چشاتو واسه نقاشی
یه خونه حتی نـقلی که ، تو پشت پنجره اش باشی
دلم خیلی چیزا میخواد ، چشاتو واسه نقاشی
یه خونه حتی نـقلی که ، تو پشت پنجره اش باشی