تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

اگه دلت گرفته  اگه که ناامیدی
اگه تو اوج سختی  بازم ادامه میدی
اگه دلشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری
نباید نا امید باشی چون تو خدارو داری
تو برو زیر بارون نگاه به این و اون نکن و
دستتو بگیر رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند
برو پیش مادرت فکر کن این باره آخره
بگو که دوسش داری همیشه تا آخرش
خندید توام بخند
کمک کن به کسی که محتاجه به نون شب
هممم حاضره بده واسه بچش حتی جونشم، اواو
زیر نور شمع تو آغوش هم
اگه خندیدن تو هم بخند  تو برو زیر بارون 
اگه یه دیوونه یه فقیر بی خونه
تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه
اگه تو اوج دردی خدارو حس کردی
پس بخند آره بخند
تو برو زیر بارون