تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

سلام ای ناله ی بارون سلام ای چشمای گریون
سلام روزای تلخ من هنوزم دوسش دارم
سلام ای بغض تو سینه سلام ای آه آیینه
سلام شبهای دل کندن هنوزم دوسش دارم
تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست
تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست
تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست
تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست
یه بی نشونم تو این خزون یه بیقرارم
یه نیمه جون منو از خودت بدون
یه بی نشونم تو این خزون یه بیقرارم
یه نیمه جون منو از خودت بدون