تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

دوباره نم نم بارون صدای شرشر ناودون
دل بازم بیقراره
دوباره رنگ چشاتو خیال عاشقی
با تو این دل آروم نداره نداره نداره
شبامو خواب نوازش دوباره
هق هق و بالش گریه یعنی ستایش
ستایش تو و چشمات ، دلم هنوز تو رو میخواد
دل بازم پر زده واسه عطر نفسهات
اتاقم عطرتو داره
دلم گرفته دوباره کار من انتظاره
یه عکسو درد دلامو میریزه
اشک چشامو غم تمومی نداره نداره نداره
صدای باده و کوچه داره
تو خونه میپیچه قلبم آروم نمیشه
بغل گرفتمت انگار دوباره خوابه
و تکرار باز نبودیو من تکیه دادم به دیوار
ستایش یعـنـــی دیوونگی ها
شبیه حس خوب تو دل ما آآآآآ
نگاه کن تو چشای بیقــــــــرارم
چقدر این لحظه ها رو دوست دارم
تصور میکنم پیشم نشستی
چقدر خوبـه چقدر خوبه که هستیــــــــ
ستایش یعنی این حسی که دارم
نمیتونم تو رو تنها بذارم