تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

هر چی بارون میزنه توی این شهر 
عطرت اما از خیابونا نمیره
بعد تو جون میگیره خاطرهامون 
زنده میشن وقتی بارون میگیره
هر چی از عشق تو کم میشه 
فکر تو داروی من میشه
من دل آشوب توام 
حتی سر هر ابری که رد میشه
تو نمیدونی که هر روزم 
حواسم همیشه هست پیشت
من به بوی نم حساسم
 توو دلم طوفان به پا مـیشه
ای وای از این بارون غمگین
 ای وای از این عشقی که کم نیست
نمیدونم چرا رفت
قلبم دیگه طاقت نداره 
نمیتونه دیگه طاقت بیاره 
تورو یادم می مونه
هر جا رفتم از عشق تو 
من به همه گفتم 
ولی کسی باورش نمیشه
یه خونه ساختی توی دل من 
که حتی سیل هم یه روز بیاد
 ولی خراب نمیشه
ای وای از این بارون غمگین
 ای وای از این عشقی که کم نیست
نمیدونم چرا رفت
قلبم دیگه طاقت نداره
  نمیتونه دیگه طاقت بیاره
 تورو یادم می مونه