تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چشماتو وا کن، من رو به روتــــم
هنوزم کل دنیا رو نمی‌دم با تار موتم
حالا که چشمتو بستی به اشکای مـــن عادت کن
یا چشم وا کن دلم خوش شه
 خودت حالا قضاوت کن
یا چشم وا کن دلو خوش شه  
خودت اینجا قضاوت کن
شاید چشماتو وا کردی و دیــــــدی
دروغ بود هرچی که از من شنـــــیدی
کجایی که با این چشمای خـــیسم
ببیـــنی پـــشت عکسات مــــی‌نویسم
شاید از بودن من خســـــته بودی
که تو این عکس چشاتو بــــــسته بودی
تو این عکسم چه بد افتاده بـــــودم
از اونـــــروز از چشـــــات 
افتـــــاده بــــــــــودم
چشماتو واکن حالا که هـــــستم
نیستی تو بارون، عکست تو دستم
پاتوق همیشگیمون تا دلم می‌گیره می‌رم
قاب عکست توی دستم عکس تنهایی می‌گیرم
قاب عکست توی دستم 
عکس تنـــــهایی می‌گـــیرم
شاید چشماتو وا کردی و دیــــــدی
دروغ بود هرچی که از من شنـــــیدی
کجایی که با این چشمای خـــیسم
ببیـــنی پـــشت عکسات مــــی‌نویسم
همون جای قدیمم با چه حالی
من و بارون و عکست جات خالی
میام پیشت گلم حتمـــا به زودی میام 
هوا بارونــــیه‌ای کاش بـــــــودی
شاید از بودن من خسته بودی
که تو این عکس چشاتو بسته بودی
شاید از بودن من خسته بودی
که تو این عکس چشاتو بسته بودی