تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F

یه مشتی خوردم هنوز گیجم
ازتویی ک بودی پلوم پیشم
ازخودی ک بیخود میخورد میرفت
منو میبرد بیرحم نگمم بت مدیون میشم
بری تو ام ممنون میشم مگه دارم چقد دووم
دووم منم میشم ی روز تموم
هرچی خوردی بردی همش حروم
یه مشتی خوردم ازت ک هنوز گیجم
دلگیرم جوونم پیرم میگیرن
جلوی دهنمو
بهم میگن ببند
دهنرو اما ن
میمیرم
نه اینا حرفه مردم
میگیرن تو اوج روزایی ک من
ترسیدم تو اوج روزایی ک
همه از پهلوت میرن فقط
تویی ک میمونی میدی تسکینم
ی دل دارم بد تو خریداری
گرفتارم من
واسه دله بیمارم بگو توچی داری
بگو تو چی داری
میخندن مردم تو بی پناهیم
ی سردار بی لشکر
زیر خمپاره آوار
اومده چ بلایی سرم چ بلایی
با کسی ندارم کار جز
بالاییم صدام میرسه بهت؟
ن چون بالایی
همه چی عاطفس بی عاطفه
من همه توانم اینه اینو خدامم شاهده
بهت نگف نگو نگفت
من کسیو ندارم اون تنها
رفیقم تو همه عالمه
میخندی بهم عیب نداره
چون فقط اون میدونه اینه
اونه که فقط دلو
 بی پرده به این
دیوونه میده
عاشق اونا ک عاقلن همه جا
پز میدن ک سالمن
از همه بیشتر میدوننو کاملن
ولی بی عاطفه من دیوونه نیستم
تورو ندیدن اگه تورو ببینن
اونام عاشقن
من دیوونه نیستم دیدی
عاشقم