تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

تو به این معصومی تشنه لب آرومی 
غرق عطر گلبرگ تو چقد خانومی
کودکانـه غمگـین بی بهانه شادین 
  از سکوتت پیداست که پر از فریادی
همه هر روز اینجا از گلات رد میشن 
آدمای خوبـم  این روزا بد میشن ـــ  ــــ
توی این دنـیایــی     که برات زندونه 
جای تو اینجا نیسـت جات توی گلدونه ـــ  ـــ
غرورم ببخش حضورم ببخش 
منم یه عابرم عبورم ببخـش
تویی که اشک تو شـبیه شبنم 
 همیشه تو نگات یه حس مبهم
همین لحظه همین ساعت همین امشب 
که تاریکی همه شهر رو به خواب برده
یه سایه رو تن دیوار این کوچه ست 
تویی و یک سبد گل های پژمرده  ـــ
همه دنیا به چشم تو همین کوچه ست 
هوای هر شبت یلدایی و سرده
کجاست اون ناجی افسانه ی دیروز 
جوون مرد محل مـــــــــا
 چه نامرده ، چه نـامرده