تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

هر شب دل من کارش اینه جلو عکسات میشینه
میدونم راهـی‌ نیست غیر از تنهایی
دنیام شده تاریک و تیره داره قلبم میمیره
آخه امشب باز حس کردم اینجایی
گریه هر شب من شده عادت تنهایی
عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی
 وای از تنهایی
قلب دیوونه من هنوزم دوستت داره
همدم گریه ی من شبو این در و دیواره
 وای از تنهایی
شاید دیگه از یادت رفتم دارم از پا میفتم
ولی‌ باز قلب من آروم نمی‌شه
تنهام غـم تو  بـاز دوباره تو دلم پا میذاره
تو که رفتی‌ اون میمونه همیشه
هرکی‌ می‌بینه منو میگه از دنیا سیره
تقصیر چشم تو بود دل من بی‌ تقصیر
 وای از تنهایی
خسته یه خسـته منم دیگه طاقت ندارم
کاش بدونی  عزیزم هنوزم دوستت دارم 
تو واسه من دنیائی