تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

چشمای نازتو وا کن حیف اشکات که بریزه
بگو عشقمون همیشه واسه خاطرت عزیزه
می دونم برات عزیزه
دونه دونه اشکام رو گونه هامه 
وقتی تو نباشی اینا باهامه 
می مونی تو قلبم واسه همیشه
تو رو کم میارم تو روزگارم 
همه وجودم تویی بهارم 
بدون تو تنهام نگو نمیشه
هوا وقتی بوی نم داره دلم خیلی میگیره 
ندونستی گل یاس من دلم بی تو میمیره
منو سپردی به پرسه های بارون 
رفتی از لحظه هامون آسون
هنوز کنار یاس گلدون به انتـظارتم تو ایوون
هنوزم تو خاطراتم تو رو هر نفس می بینم 
چه غریبم بی تو اینجا تو رو میخوام نازنینم
از پس سپیده صبح میدونم میای دوباره 
گل سرخ  و تو و شبنم من و بارون و ستاره