تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

دلش میخواد بریم توی تختم
داره میکشه اون ناخوناش آروم رو دستم
بدنشو میخوام نه ندارم صبر من
بدنشو میخوام نه ندارم صبر من
درمیاره لباسامو بره پایین تر
میخوام بکنه منو آره اون دیوونه تر
فقط نره بالا صدات چون از فردا
بد عادتم میکنی به تن صدات هر بار
اعتیاد زیاد به بدن توئه آره اگه حس من خوبه
میتونیم نریم جایی و 
دوتایی امشبو بازم بمونیم خونه
دیدن دوبارت مثه دفعه ی اوله
حس عجیبیه اگه تموم نشه یادم نره
داستان منوتو واسه کل دنیا بده
اگه تعریف کنیم میگن قید آیندشو زده
تورو میخوام تو دنیای خالی از آدما
یه جایی که باشیم با همدیگه تنها
اگه یه روز بخوام بشم غرق دریا
بازم میدونم این تویی که میشیم بام همراه
اعتیاد زیاد