تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

باورکن واسه تو که بی تابم من
باورکن واسه چشمات که بی خوابم من
باور کن که به داشتنت  می بالم من
باور کن باور ـــــ کن  جونمی عمرمی
قلبمی نفسی  بمون و تنها نذار
تو این بی کسی  می دونم میدونی
عاشق چشماتم  باور کن  بدجوری  غرق نگاتم
از عشقت دیوونم  قدر تورو می دونم
پیش تو می مونم حس تو می خونم
از اینکه پیشمی از خدا ممنونم
باور کن عـشق من  با تو می مونم
باور کن تپش تند تند قلبمو  باورکن سردی
دستای خستمو باور کن تا آخرش
بات هستمو باور کن باور کن