تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

 ـــــ منو بارونو خیابونو منو یه دل داغونو
من تنـهاو تو با اونو یه بغض نیمه کاره
 ـــــ منو تنهاییو جـداییو نمیدونم کجاییـو
نذاشتی واسم راهیو بارونم میباره
آی امون امون امون از تو یار
 ـــــ خاطره هامونو یادت بیار
تو و یارتو قرارتو تو و دار و ندارتو
منم به انتظار تو کجا برم نباشـی
 ـــــ منو قولاتو قسم هاتو منو خاطره هام با تـو
ندادم به کسی جاتو دلت اومد جدا شی
آی امون امون امون از تو یار
خاطره هامونو یادت بیار
بی معرفت کی الان تو قلبته
بی معرفت دست کی تو دستته
رسمش نبود که بری نگی چته بی معرفت
بی معرفت این نبود قرارمون
بی معرفت پس چی شد آیندمون
رسمش نبود بگذری از عشقمون بی معرفت
بارون بارونه توی دل منه دیوونـه
حال یه عاشقو فقط خدا میدونه
آی عزیـز دل من نشو قاتل مـن
دونه دونه خاطره هات توی سرمـه
هرجا که میرم یکی شـبیت دور و برمه
آی عزیز دل من نشو قاتل مـن