تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من فکر چشمای توام تو بیخیال قلب من 
  با من بمون تنها نرو قید همه چی رو نزن
دیگه فکر نمیکنم که یه روزی بر میگردی 
  به چه قیمتی منو  به خودت وابسته کردی
انقدر غمم زیاده که دارم میسوزم اینجا 
  ولی تو خیالتم نیست که دارم میمیرم اینجا
قلب من آروم نمیشه از روزی که رفتی بی من
دیگه برگشتی نداره میدونم دلگیری از من