تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

باز این صدای خسته میخواد واست بخونه
میخواد واست بخونه یه شعر عاشقونه
تویی که میپرستم تا وقتی زنده هستم
به پای عهدوپیمون تا جون دارم نشستم
عزیز جونم تویی امید خونم تویی
دلیل اینکه میخوام عاشق بمونم تویی
دوستم داری من بیشتر خاطرخوامی من بیشتر
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر
من بیشتر
قلب تو پاک و ساده ست به وسعت دریا
اگه گذشته امروز توباش به فکر فردا
راهی شهر چشمات دیونه ی نگاتم
من عاشق اون همه دوست دارم گفتناتم