تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

انگار همین دیروز بود که اولین بار اینجا
نشسته بودیم آروم  من وتو با هم تنها
روزای بی تکرار و آرامش حرفامون
ما و یه چر بسته قدم زدن تو بارون
تو با من زندگی کردی دل من با تو صادق بود
تمومه جمله های تو پر از عطر شقایق بود
تو با من زندگی کردی دل من با تو صادق بود
تمومه جمله های من آهای خوشگل عاشق بود
هوای گرم عاشقی کنار تو یادش بخیر
روزای خوب زندگی کنار تو یادش بخیر
جرئت سختی و سفر بخاطر عشق تو بود
یه عالمه دیوونگی کنار تو یادش بخیر
یه عالمه دیوونگی کنار تو یادش بخیر
گفتم بهت بیا بریم از این دیار نیومدی
گفتم بیا بریم منو تنها نذار نیومـــــــدی
زمان گذشت و بی صدا فاصلمون زیاد شد
از این همه دوری ما دل زمونه شاد شد