تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

همیشه بغض تو دنیام و لرزوند
هوای گریه ها مو داری یا نه
یه عمره که فراموشت نکردم
منو به خاطرت میاری یا نه
کسی جات و نمی گیره تو قلبم
پناهی غیر آغوشت ندارم
صدام و می شنوی این التماس
تو تنهایی ولی تنها نذارم
همیشه بغض تو دنیام و لرزوند
هوای گریه ها مو داری یا نه
با رویای تو بیدارم همیشه
شبایی رو که غرق اضطرابم
من انقدر خواب بد دیدم که می خوام
دیگه هیچ وقت تو این دنیا نخوابم
ببین دنیای من می لرزه بی تو
چجوری باید از این غم رها شم
باید پایان کابوسم تو باشی
شاید تعبیر رویای تو باشم