تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

دیوانه جان از هوایت لبریزم
دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم
احساس من با تو تنها عادت نیست
من عاشقم عشق من عین خیالت نیست
دیوانه جان چشم تو راهم را بست
دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست
شاید تویی آخرین رویا شاید
باید تو هم عشق را باور کنی باید
شاید شاید این دنیاست که میخواهد
چشم تو به خواب من آید
سهمم از دنیا تویی شاید
شاید شاید این دنیاست که میخواهد
چشم تو به خواب من آید
سهمم از دنیا تویـی شاید
حیف نیست دست دو دیوانه با هم نیست
حرف تنهایی به جز غم نیست
سهم ما از زندگی کم نیست
کاش چشمت حال من را داشت
عشق من در قلب تو جا داشت
مثل من احساس دریا داشت
باورم میکردی ای کاش
شاید شاید این دنیاست که میخواهد
چشم تو به خواب من آید
سهمم از دنیا تویی شاید
شاید شاید این دنیاست که میخواهد
چشم تو به خواب من آید
سهمم از دنیا تویی شاید