تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

این آخرین تلاشمه  واسه بدست آوردنت
باور کن این قلب و نرو  این التماس آخره
چقدر می خوای تو بشکنی غرور این شکسته رو
هر چی میخوای بگی بگووو  اما نگو بهم برو
ـــ  این دل و عاشقش نکن اگه منو دوست نداری
راحت بگو اگه می خوای قلب منو جا بذاری
دلم پر از شکایتهاما صدام در   نمیاد
می ترسم از دست بری
کاری ازم بر    نمیاد این آخرین تلاشمه
نرو نذار که بعد از این دنیا به عشق شک بکنه
هر کی دلش جای دیگست عشق و بخواد ترک بکنه
نفس زدم از ته دل معصوم این قلب به خدا
نذار بشه محال واسش باور عشق آدما
مرگ دلم پایه توآه  اگه ازش حذرکنی
لب تر کنی رفیقتم  کافیه با ما سر کنی
مرگ دلم پایه توآه  اگه ازش حذرکنی
لب تر کنی رفیقتم  کافیه با ما سر کنی
این دل و عاشقش نکن اگه منو