تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

خیلی وقته نفساتو کم دارم
 واسه من آخه مثله تو کی میشه
آخه کی مثله تو پاک و مهربونه
 واسه من مثل فرشته ها میشه
تو یه احساس عجیبی 
که برام معنی سادگیو نجابتی
تو یه احساس قشنگی 
تو برام ,تو برام یه عشق با شرافـتی
نذار بمونم تو کما به قلب من نفس بده
زندگیمو فقط چشمات به من میتونه پس بده
نذار تو سایه های شب بدون تو تموم بشم
بیا تو دستمو بگیر هر چی بخوای همون میشم