تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چرا چشات خیسه عشقم چرا گریه کردی
چقدر عوض شدی تو نامرد
 ا نقدره با من  سردی
تویی که با خنده هات عاشقم کردی 
دیگه  نمیخندی
چرا وقتی پیشمی چشماتو رو بقیه نمیبندی
داره میاد صدامون هر دوتامون درب و داغون
صدای دعواهامون 
من واسه تو مردم تو برا اون
گفتم دوباره رابطه رو با هم میسازیم
 اون میگفت نه
نمیدونستم وقتی میخواست بره
 باید چی میگفتم
تکراری شدم براش واسم خیالی نیست
اگه دوستم نداشت ، واسم خیالی نیست
ناشکری نمی کنم ، بودن از من و تو داغون تراش
هر جا میری برو ولی بی معرفت آروم یواش