تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

همه میگن که میری منو ترکم میکنی
نمیدونن بیشتر از هر کی تو درکم میکنی
نمیدونن منو تو جونمون بسته به هم
نمیدونن تو تمومه غمامو کم میکنی
همه میگن نباید به تو وابسته بشم
آخه مگه میشه من از عشق تو خسته بشم
 اونا که نمیدونن منو تو عشق همیم
تازه میخوام همونکه عشقم ازم خواسته بشم
یا هیشکی یا تو میخوام نگاتو از من
نگیری اون خنده هاتو
این دل به جز تو عشقی نمیخواد
میخوام صداتو یا هیشکی یا توپ یا هیشکی یا تو
یا هیشکی یا تو دارم هواتو از تو
میگیرم دردو غماتو
از من نگیری این خاطراتو میخوام
چشاتو یا هیشکی یا تو    یا هیشکی یا تو
وقتی از من دوری تو میبینم صبوری تو
کی دلش میاد آخه بگه که مغروری تو
وقتی اینقدر خوبی تو وقتی میمیرم بی تو
قلبمی میکوبی تو تو دلم محبوبی تو
یا هیشکی یا تو