تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ازت متشکرم دیوونه ی من 
 از اینکه چشم به این دنیا گشودی
از اینکه پا تو زندگیم گذاشتی
 از اینکه پا به پام همیشه بودی
ازت ممنونم ای تنهای عاشق
که یادم دادی دستاتو بگیرم
اجازه دادی با تو هم نشین شم 
تو جون دادی به این احساس پیرم
ازت متشکرم دیوونه ی من
 ازت متشکرم دیوونه ی من
کسی جز تو تو قلبم جا نمیشه 
تو پای عشقو به قلبم کشیدی
تونستی با بد و خوبم بسازی 
تو طعم سختی و با من چشیدی
تو یادم دادی با چشمام بخندم 
به اون روزای تلخم برنگردم
از این ناراحتم کم با تو بودم
 باید زودتر تو رو پیدا میکردم
از این ناراحتم کم با تو بودم 
 شبای بی تو من بی خواب می شم
کسی هم اسم تو هر جا که باشه
مثل پروانه ها بی تاب می شم
ازت متشکرم دیوونه ی من
 ازت متشکرم دیوونه ی من