تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

هر جای دنیا که باشی دل من تورو میخواد
اونور ابرا که باشی دل من تورو میخواد
تو برام کعبه ی عشقی تو برام قبله ی حاجت
از تو بودن با تو موندن واسه ی من شده عادت
دل من تو رو میخواد دل من تورو میخواد
دل من تورو میخواد دل من تورو میخواد
وقتی صدای پای شب تو تنه من میشینه
نگاه انتظار من خواب تورو میبینه
تو خلوت تنهاییام تو مهربون ترینی
برای این شکسته دل پناه آخرینی
دل من تورو میخواد دل من تورو میخواد
دل من تورو میخواد دل من تورو میخواد