تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

از اون روزی که تنهامون گذاشتی 
من از این خونه بیرونم نمیرم
تو دلواپس دلتنگیم نباش من
به دنیا اومدم عاشق بمیرم
چرا باید از احساسی که دارم 
 چرا باید از عشقت خسته باشم
تا گریه میکنی گریم میگیره 
به دنیا اومدم وابسته باشم
با اینکه دست من خالیه حالا 
 با عشقت هرچی که میخوام دارم
توی بیداری از من دوری اما 
 تو رو هر شب توی رویام دارم
چشاتو هرجای دنیا ببندی 
 هوا تو خونه من سرد میشه
همون چیزی که دور از تو محاله 
تو باشی بی برو برگرد میشه