تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

تو بازم که داری قلب منو میشکنی
دوباره دست تو دست باش قدم میزنی
یادته میگفتی همیشه میمونی با من
نه نه نه نه نه
تو همه ی اشکای تنهاییمو میبینی
اما باز میخندی میگی چیزی نیست
یکی به جات اومـد اینو میدونی یا نه
نه نه نه نه
بعد من هر کی اومد
بهش بگو که بدجوری دلش شکستش
بگو این نبود حقش
بگو بی خداحافـظی رفتش
بگو همه تلاشـشو کردش
بعد من خوشحالی یا نه
دل هیشکی واست نمیسوزه
بساز با عشقای دو روزه
کارات یادم نرفته  هنوز که هنوزه
تو میخندیدی به گریه های بی وقفم
حالا دلتنگ شدی میخوای برگردم
مگه اونو ندیدی درگیر اونه قلبم
نه نه نه نه نه
حالا با کی هستی مهم نیست واسم
هرچی با تو خواستم با اون میسازم
بازم عاشق شدم فکـرشو نمیکردم
نه نه نه نه نه