تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

بزن قیچی به عکسایی که برعکس تو خوشـحالن
به عکـسایی که روی شونه هات دست منو دارن
بزن بیرون برو اما نمیدونی کجا میری
بکش کبریت زیر من خودت آتیش میـگیری
خودت این زندگی رو ساختی حالا خرابش کن
اگه آوارگی رو دوست داری انتخابش کن
درارو باز میزارم بره عطرت از این خونه
خیالت تخت چیـزی از تو پیش من نمیـمونه
کی تنهاییاتو ـــــ رقم زد خودت 
کی آرامـشت رو بهم زد خودت
واسه این که آروم بگیری شبا 
بگو کی کنارت قدم زد خودت
تو مثل من کیو داری که بی دوز و کلک باشه
کیو داری که با اون خاطراتت مشترک باشه
حالا که حال تو خوبه داری میری با بی رحمی
بدون من هوا سرده ـــــ الان گرمی
 نمیفهمی نمیفـهمی چه بی رحمی