تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

یه روز حالت خوبه یه روز بد
یه روز صفری عشقم یه روز صد
نمیشه اصلاً روی حرفات حساب کرد
هنوزم این اخلاقو داری
تو واسم بازی در میاری
یه روز دوسم داری و ، یه روز نداری
تو چه باشی و چه نباشی ، صدات میزنم عزیزم
میدونی تو یه جوری مریض و
منم یه جور دیگه مریضیم
تو چه باشی و چه نباشی
تو رفتی توو روح و جونم
ولی فکرش هم نکن عزیزم
به هر قیمتی باهات بمونــــم
تو هرچی خواستی نه نگـفتم
به هرکی خواستی نه میـگفتم
حالا از من میخوای که به پای تو بیفـتم
با اینکه عشقت معجزه م بود و
غرورم خط قرمزم بود
مهم نیست واسم که از چـشای تو بیوفـتــــم
تو چه باشی و چه نباشی