تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

یه عاشق چیزی جز عشق تو سرش نیست ــــــ
یه عاشق فکر سود و ضررش نیست   ــــــ
همه خوب و بد قصه شو می خواد
یه عاشق نگرون آخرش نیسـت
یه عاشق مثل من مبهـوت یاره
دلش تو سیـنه دائـم بیقراره
یه عاشق مثل من خوشبخته با عشق
کنارت راضیه از هر چی داره
از عشق تو بیـتابم از عشـق تو مجنونـم
ناشکری نکن عشقم ناشکری نکن جونـم 2
پیشت گم کرده قلـبم دست و پاشـو
نمی تونم بگم حال و هواشو
یه عاشق مثل من می میره بی تـو
دیگه از من نپرس چون و چرا شو