تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من 
دل منه عاشقتر از من ماندم ساحل به ساحل
هی نبسته کس به من دل نبسته ام به کس دل
منه عاشقتر از من ماندم ساحل به ساحل
ای با وفای بی وفای قلبه من کجایی
امان امان امان از این عشقو غم جدایی
ای تو غریبو آشنای قلبه من کجایی
امان امان امان از این عشقو غم جدایی
ای با تواماا ای تو که از دست دلم بریدی
, ای با تواماا ای تو که رفتی و منو ندیدی
ای با توام ای عشقه من با توام ای یار من
ای یار بی دلدار من ای محرمو غمخوار من
با توام ای عشق با توام ای عشق , ای با
توام ای عشق ای با توام ای عشق
من با تو بهشتی شدنم در خطر افتاد
آتش بزن این جانو به دوزخ بکشانم
هی مگو تمومه این دو روز آشنایی آخ
نگو رسیده خدایا لحظه ی جدایی
قسم به اون خدایی که میپرستی یارم
دار و ندار این دل فقط تو هستی یارم
ای با تواماا ای تو که از