تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

هر نیمه شب  یه گوشه تنهام
بافکر تو میرم تو رویام   
تنهام چقد چونکه تو نیستی تنهام چقد
تو رابطم اما عاشق نه خوبم باهاش اما صادق نه
اون هست ولی اونکه تو نیستی
تنهام چقد تنهام چقد  موهاشو میبنده 
شبیه تو نمیشه  هر جوری میخنده 
شبیه تو نمیشه  آرومه بی تابه
 شبیه تو نمیشه با اینکه جذابه
شبیه تو نمیشه  هرجا میرم هستو 
توی قلبم کمرنگه  هرجا میرم نیستی 
دلم اما واست تنگه  بارون که میباره
 میشینه پشت شیشه  مث اونوقتای تو
ولی اون تو نمیشه  رویای من
 کنار تو حقیقت داشت  قلب من با تو 
حس امنیت داشت  پیش تو واسه 
هر کاری جرات داشت  نیستی
تو رابطم ولی باور کن تقدیر  ساده نیست 
وقتی  قلبم پیشت گیره 
درده تو داره دنیامو میگیره
نیستی
موهاشو