تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

اگه از من تو بپرسی  رنگ عاشقی چه رنگه
من میگم رنگش سیاهه  اما باز واسم قشنگه
تو همونی که میگفتی  همیشه پیشم میمونی
چرا قلبمو شکستی  چرا از من گریزونی
باور نداره قلبم  وقت وداع رسیده
انگار که غم   آتشی بر پیکرم کشیده
دونه دونه روی ناودون  قطره های سرد بارون 
بی تو اما یک کویرم  تونباشی من میمیـرم
قطره قطره چیکه چیکه  اشک آسمون میبـاره
گله دارم از خداوند اگه باز تو رو نیاره
توی خوابم نمیدیدم  که یه روز ازت جدا شم
چرا قسمت من این بود  که گرفتار تو باشم
نمیدونی که جداییت  واسه من معنی درده
خونه بی تو مث زندون  خونه بی تو سرد سرده
باور نداره قلبم  وقت وداع رسیده
انگار که غم آتشی بر پیکرم کشیده
دونه دونه روی ناودون قطره های سرد بارون
بی تو اما یک کویرم  تو نباشی من میمیـرم