تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

عاشق که میشی زندگی انگار
رویاهای زیباتری داره    بی تابی اما
ساکتی مثل یه دریا  که تو مرز رگـباره
عاشقی یعنی حسرت  و ای کاش
عاشقی یعنی اهل موندن باش
عاشقی مثل بغض پروازه
 عاشق فقط میمیره میبازه
عاشق کیه یه بچه که گاهی
توی یه شب  یک دفعه پیر میشه
یکی که توی اوج خوشـبختی
یک روزه از زندگی سیر میشه
تا وقتی تو چشمات غم عشقه
از قلب هر طوفانی رد میشی
حس میکنی دنیا تو دسـتاته
 اگرچه توی قلب آتـیشی
عاشقی یعنی حسرت  و ای کاش 
عاشق که میشی لحظه ها دیـگه
قد هزاران سال عـمق دارن
روزای سال انگار  هـمه  بغضه پاییزو
 رو دوش تو میـذارن