تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

راجبش نگین  نمیخوام اشکام بریزه
راجبش نگین هنوزم واسه من عزیزه
راجبش نگین نمیخـوام یادم بیاد ندارمش
راجبش نگین همین کافیه که خوبه حالش
ازم دور شین  راجبش نگین
 من با خاطراتش خوشم
به من چه که دیگه مال من نیست 
اونو تو دلم نمی کشم   به من چه
 اگه خیلی راحت  منو از دلش پاک کرد
ازم دور شین 
پای خودم هر کاری که باهام کرد
ازم دور شین  راجبش نگین راجبش نگین
 راجبش نـگیــن
تقصیر اون نبود نخواست بمونم
من گذاشتم براش از دلو جونم
به هر چی میشد دلخوشش کردم
انقد پی ش رفتمو آخر گمش کردم وئازم دور شین