تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

تا اومدی توو دنیام پاتو گذاشتی
واسم انگار خیلی فرق با همه داشتی
شدی یه ستاره توو آسمونم 
کنار تو حالم خوبه میدونم  اینو میدونم
با تو توو قلبم یه خونه ساختم
من عشقو تازه با تو شناختم
اون دو تا چشمات آرامشم شد
با تو حریفم یه تنه من کل شهرو
با تو توو قلبم یه خونه ساختم
من عشقو تازه با تو شناختم
اون دو تا چشمات آرامشم شد
با تو حریفم یه تنه من کل شهرو
واسه همه روزام  از تو خاطره میخوام
دوس دارم تو هم باشی  همیشه توی  دنـیــام
عشقت این برقی که توی چشـــــامه
من یه فرشته دارم  که همیشه باهامه
با تو توو قلبم یه خونه ساختم
من عشقو تازه با تو شناختم
اون دو تا چشمات آرامشم شد
با تو حریفم یه تنه من کل شهرو
با تو توو قلبم یه خونه ساختم
من عشقو تازه با تو شناختم
اون دو تا چشمات آرامشم شد
با تو حریفم یه تنه من کل شهرو