تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بی تو تنهای تنهام سکوتی بر لبانم گشته  شیدا
بدون تو هیچ هستم  ندارم من امیدی به فردا
شبم تاریکو سرده  دلم بی تو به غم ها رو کرده
برای عاشقی چون من
 سکوتی این چنین آغاز مرگهههه
عشق من  بیا برگرد دوبارهههه 
که چشمام هنوز در انتظاره برای دیدن تـوو
دلم چه شوقی دارههه
تو شب هام تویی تنها ستارهههههه
ژینا گل من  ژینا گل خوشگل من
به عشقت اسیرم   بی تو من میمیرم
با تو پروانه میشم  با تو افسانه میشم
 اگه باشی کنارم به شکوه بهارم