تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

آبی  آبی مهـتابی آبی تر از هر  آبی
از چشمای تو میگم  این آیه ها ی آبی
 دریاهای بی تابی  آبی یعنی  ـــ  دل  من 
دریایی که اسیـره     این چهره ی تقدیره 
که رنگ از تو میگـیره    وقتی که خیره میشم 
به عمق حوض کاشی
حس میکنم تو هستم ـــ
 حتی اگه نباشی    من رنگ گنبدا رو
 چشـمای تو میبینم سجدم به جانب توست ـــ
 اینه معنای دینم   دل خسته ام از اینجا 
 از آدمای دنیا   همین امروز و فردا ــ
 دل میزنم به  دریا   دل میزنم به دریا 
 رنگ تو رو میپوشم    از عمق آبی عشق ــ 
چشم تو رو مینوشم