تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

یکی به تو انگار بد منو گفته که دو ساعته چشمات
 رو من نمیوفته یکی انگار عشقو از دل تو برده
نمیدونی قلبم بدون تو مرده 
نمیذارم این خاطره ی بد 
بگیره ازم تورو تا این حد
نمیذاره عشق جدایی بخوام 
بیشترم از اینم بین ما بیاد بی قرار قرار
 دوباره ماتمو خاطره بازی دوباره باهام
نگران اینم که نیای و
 نباشیو سهم من از تو شه خاطره و
با تو چه حال عجیبیه عاشقی
 همه چی خوبه تا هستی باهام
وای به حالم اگه تو نباشی
 و من چه کنم توی خاطره ها ــ
همیشه نمیشه یه چیزایی
جور شه من هرکاری کردم 
یه جوری به زور شه
همیشه تو خواب و بیداری ـــ
 همیشه همینم که انقد میخوامت