تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

بی رحمی بادل منو تو نمیفهمی
نه دیگه حال منو میمیرم
بگی پیش کی خوبه حالت  یه خیابونو یاد تو
 زیر نم بارونو  داره میکشه من داغونو
تو که نیست عین خیالت  تنهایی میزنم 
تو قلب این تنهایی  یه کاری کن بذار 
حس کنم هنوز اینجایی  دلم باورش نمیشه 
اون رفت آخرش  توهم زدم که
 فکر میکردم دارمش  ببین بعد تو 
یه گوله آتیشه دلم  آخه مگه حالیشه
نبودنت برام درده دیگه از خودمو از همه سیره
همش بهونه میگیره فقط میخواد که برگرده