تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

از هر جا رد میشم  همش حرف توئه
ولی از ترس  آ بروم  من اصلا نمیـارم به  روم
من که بد تنگه دلم  انگار اصلا بی تو نمیـــتونم
ولی تورو نمیـــدونم  تورو نمیـدونم
خودت ببین  چیکار کردی تو با من
یادگاریات هنوز کنج اتاقن فکر تو هر شب
 داره میـاد سراغم برگرد
 پا رو دل دیوونه ی خستم نذار
برگرد واسه من ساده  تو بازی در نیار
برگرد مثل تو  کی با دلم بـــد کرد
 برگردپا رو دل دیوونه ی خستم نذار
برگرد واس من ساده  تو بازی در نیار
برگرد مثله تو  کی با دلم بـــد کرد
فکر تو رد میشه از سرم
ولی نمیدونم خودت کجایی
لااقل چیزی بگو حرفی بزن
نشونی ای عکسی صدایی خــودت ببین